Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
13/12/2017 DOD DOD 2 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Zemný plyn M3, M4 na rok 2018 - dodatok ku...
960 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
13/12/2017 DOD DOD 01 Dodatok 01/2017 ku Kúpnej zmluve
zemný plyn S- klasik na rok 2018 - dodatok...
25465 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
28/11/2017 ZML ZML 7 ZML 7
Kúpna zmluva č. Z201761105_Z dodávka zemného...
34823.90 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
28/09/2017 ZML ZML 6 Zmluva o pedagogickej praxi č. 84/2017/34
Pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
21/09/2017 ZML ZML 5 Zmluva o odbornej praxi
Odborná prax študentov v šk.r. 2017/18
EUR Základná škola s materskou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
13/09/2017 ZML ZML 4 Zmluva o odbornej praxi
Odborná prax študentov v šk.r. 2017/18
EUR Základná škola s materskou, Školská 477/2, 39 01 Turčianske Teplice
13/09/2017 ZML ZML 3 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov v šk. r. 2017/18
EUR Spojená škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
31/05/2017 ZML ZNL 2 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017 č. 2017-MPC-EGO-010
sada didaktických prostriedkov na výučbu AJ...
840 EUR Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
23/01/2017 ZML ZML 01 Inzercia
Zverejnenie údajov a kontaktov školy v...
339.60 EUR MEDIATEL spol. s. r., Miletičova 21, 821 08 Bratislava