Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
18/12/2014 ZML 13 ZML č.OU-ZA-OS1-2014/034308-35
zabezpečenie, realizácia a financovanie...
0 EUR MV SR, Okresný úrad Žilina, OŠ, Komenského 35, 01001 Žilina
12/12/2014 ZML 12 ZML o zabezpečení zdravotného dohľadu
poskytovanie zdravotného dohľadu pre...
12/zamestnanec EUR zdravotka - PZS, s.r.o., Budovateľov 1/4, 03601 Martin
12/11/2014 ZML 11 Darovacia ZML č. 11/2014/Školy pre budúcnosť
projekt\\\"Globálny svet či dedina?\\\"
1000 EUR Nadácia Orange, Metodova 8, 82108 Bratislava
25/10/2014 ZML 10 Nájomná ZML č. 02514/2014-PNZ P40784/14.00
nájom poľnohosp. pozemkov vo vlastníctve...
17.61 EUR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava
17/09/2014 ZML 09 Rámcová ZML o poskytovaní služieb
odborné prehiadky el. zariadenia a...
5000 EUR APL ELEKTRONIC s.r.o., Folkušová 52, 03842 Príbovce
30/06/2014 DOD 01 Dodatok k zmluve č. SK_605088
elektrická energia 2015
56.81 VT / 34.32 NT EUR Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava
30/06/2014 ZML 08 ZML o odbornej praxi
odborná prax žiakov PaSA
40% hodinovej mzdy EUR Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, 03901 Turčianske Teplice
30/06/2014 ZML 07 ZML o odbornej praxi
odborná prax žiakov PaSA
40% hodinovej mzdy EUR Spojená škola, Horné Rakovce 1440/29, 03901 Turčianske Teplice
30/06/2014 ZML 06 ZML o odbornej praxi
odborná prax žiakov PaSA
40% hod. mzdy EUR Základná škola s materskou školou, Školská 477/2, 03901 Turčianske Teplice
25/06/2014 ZML 05 ZML o poskytovaní služieb
virtuálna knižnica
198.72 EUR KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice
04/02/2014 ZML 04 ZML o ped. praxi č. 085/1502/2013-FHV-SO
pedagogická prax -priebežná...
0 EUR Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 97401 Banská Bystrica
04/02/2014 ZML 03 ZML o výpožičke
projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému...
0 EUR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Stromová 1, 81330 Bratislava
13/01/2014 ZML 02 ZML č.S/2014/00055-39
zabezpečenie súťaží v územne pôsobnosti...
0 EUR MV SR, Okresný úrad , Komenského 35, 01001 Žilina
10/01/2014 ZML 01 ZML
inzercia - Zlaté stránky - telefóny - www...
324 EUR MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
10/01/2014 ZML 01 mediatel
zlaté stránky-adresa, telefóny, internet
324 EUR Mediatel s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava