Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
30/12/2013 DOD 08 Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu SO na rok 2014 S-RP20
0 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
16/12/2013 ZML 06 Zmluva o dielo
výmena podlahy, maľovanie
11410 EUR F.K.Elstav, s.r.o., 625, 023 34 Kysucký Lieskovec
24/10/2013 ZML 05 Zmluva o pedagogickej praxi č.z. 2946-114/2013
pedagigická prax študentov učiteľ....
0 EUR Pedagogická fakulta UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
09/10/2013 DOD 07/2013 Dodatok k zmluzve č. SK_605088, SK_605070
el. energia 2014
0 EUR Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
06/09/2013 DOD 04 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu od 1.1.2014 - maloodber...
0 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
06/09/2013 DOD 03 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu od 01.12.2013 - maloodber
0 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
06/09/2013 DOD 02 Dodatok č. 3/2014 k zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu na rok 2014 - strednoodber
30300 EUR Slovenský plynárenský priemysel, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
06/09/2013 DOD 06 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu od 1.1.2014 DM - maloodber
0 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
06/09/2013 DOD 05 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu od 1.12.1013 NT - maloodber
0 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
03/09/2013 ZML 04 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe č. 53/2013
odborná prax šk. r. 2013/2014
0 EUR Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
25/06/2013 ZML 03 Zmluva o poskytnutí služieb
servis VT správa lokálnej siete
2160 EUR mobo control, 12, 038 45 Malý Čepčín
19/06/2013 ZML 02 Zmluva č. 341/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
zabezpečenie aktívnej účasti Školy v...
0 EUR Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
09/05/2013 DOD 01 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu
zemného plynu stredný odber
0 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
14/01/2013 ZML 01 Zmluva o uverejnení inzercie
uverejnenie kontaktov na školu a internát v...
180.- EUR MEDIATEL, spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava