Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
14/12/2012 ZML 03 Zmluva o dielo
dochádzkový systém ID KARTA
1680.- EUR ID-KARTA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 48/62, 058 01 Poprad
03/12/2012 DOD 03 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu
plyn SO
0.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
26/11/2012 DOD 02 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
plyn MO
0.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
28/08/2012 ZML 02 Zmluva o dielo
Maliarske a natieračské práce
4866.98 EUR F.K. ELSTAV, s.r.o., 625, 023 34 Kysucký Lieskovec
30/07/2012 ZML 78/2012/1719 Zmluva o nájme pozemkov č. 78/2012/1719
Zmluva o nájme pozemkov č. 78/2012/1719
332.35 EUR Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Nám. SNP8, 97566 Banská Bystrica
02/02/2012 DOD 01 Dodatok č. 3
ku kelektívnej zmluve
0.00 EUR ZO OZPŠaV pri ŠI, SNP 553, 039 01 Turč. Teplice