Filter
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
26/05/2021 DOD DOD 1 Dodatok č. ZK01/VK/14/06/002
k Zmluve o poskytovaní služieb Zborovňa...
198.72 EUR Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
22/04/2021 DOD 103/2021/413 Dodatok č.2/2021
Dodatok č.2/2021
EUR Základná umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
22/04/2021 DOD 103/2021/415 Dodatok č.1/2021
Dodatok č.1/2021
EUR Spojená škola-Gymnázium M.Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
14/12/2020 DOD DOD 03 Dodatok 1 č. 88/2020/2026
k Zmluve o dielo č. 16/2020/1858 na predmet...
EUR MM TRADE SK. s.r.o., Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
19/11/2020 DOD DOD 02 Dodatok č. 1 - k rámcovej dohode č. Z-00046658/2019
k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny,...
EUR Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina