Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: 08
Typ dokumentu: Dodatok k zmluve
Názov / Predmet: Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu
Popis / Poznámka: dodávka plynu SO na rok 2014 S-RP20
Suma: 0 EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 30/12/2013
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 30/12/2013
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť