Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: 05
Typ dokumentu: Dodatok k zmluve
Názov / Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Popis / Poznámka: dodávka plynu od 1.12.1013 NT - maloodber
Suma: 0 EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 23/08/2013
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 06/09/2013
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť