Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: ZML - 5
Typ dokumentu: Zmluva
Názov / Predmet: Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §37 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení .....
Popis / Poznámka: vykonávanie náučnej a výstupovej pedagogickej praxe - DPŠ UMB - Lýdia Fojtíková
Suma: 0 EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 30/06/2021
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 30/06/2021
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť