Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: ZML - 4
Typ dokumentu: Zmluva
Názov / Predmet: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.: 090/2021
Popis / Poznámka: CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole finančné prostriedky na štipendiá a škola sa zaväzuje poskytovať štipendiá za podmienok ustanovených v školskom zákone a v tejto zmluve.
Suma: EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 18/05/2021
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 19/05/2021
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04, Bratislava
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť