Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
14/12/2021 ZML 141/2021/2129 Zmluva na nákup potravín 5/2021
Zmluva na nákup potravín 5/2021
8349.60 EUR Fatra TIP s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin
14/12/2021 ZML 141/2021/2128 Zmluva na nákup potravín 4/2021
Zmluva na nákup potravín 4/2021
33398.81 EUR Fatra TIP s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin
09/12/2021 ZML ZML - 11 Zmluva o poskytovaní tlačových služieb č. 01/07/12/2021/057
užívanie tlačových zariadení
0 EUR Z + M servis. a.s., Martinčeka 17, 821 01 Bratislava
14/10/2021 ZML 103/2021/1999 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Prokšová Natália, Horné Rakovce 11, 039 01 Turčianske Teplice
30/09/2021 ZML 15/2021/1935 Zmluva na nákup potravín 3/2021/A
Zmluva na nákup potravín 3/2021/A
8 734.83 EUR Inmédia spol.s.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen
29/09/2021 ZML 103/2021/1952 Zmluva o stravovaní a ubytovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Hrivnáková Ľubica, H.Rakovce 1379/20, 039 01 Turčianske Teplice
27/09/2021 ZML ZML - 10 Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 265 A1
služby za účelom zabezpečenia servisnej...
EUR 365 services s.r.o., Vlárska 76, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
27/09/2021 ZML ZML - 9 Zmluva o spolupráci č. 246/2021/UMB-PP
pedagogická prax učiteľského študijného...
EUR Univerzita Mateja Bela , Národná č, 12, 974 01 Banská Bystrica
26/09/2021 ZML ZML - 8 Zmluva o odbornej praxi
priebežná odborná prax žiakov SOŠP v...
EUR ZŠ s MŠ, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
14/09/2021 ZML ZML - 7 Znluva o poskytovaní praktického vyučovanai
priebežná odborná prax žiakov SOŠP v...
EUR Obec Mošovce, Kolárovo nám. 314/10, 038 21 Mošovce
10/09/2021 ZML ZML - 6 Zmluva o odbornej praxi
vykonávanie priebežnej odbornej praxe žiakov...
EUR Spojená škola , Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice
07/09/2021 ZML 5/2021/1846 Zmluva o stravovaní
Zmluva o poskytovaní stravovania a ubytovania č...
EUR Centrum pre deti a rodiny, 44, 03812 Necpaly
06/09/2021 ZML 103/2021/1847 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Jachová Helena, Háj 142, 039 01 Turčianske Teplice
03/09/2021 ZML 103/2021/1804 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Borievka Daniel, 359, 03835 Valča
02/09/2021 ZML 5/2021/1789 Zmluva o stravovaní a ubytovaní
Zmluva o stravovaní a ubytovaní 1/2021
EUR Centrum pre deti a rodiny, Hviezdoslavova 62, 036 01 Martin
25/08/2021 ZML 103/2021/1768 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Mizerová Katarína, Lazianska 574/19, 03843 Kláštor pod Znievom
25/08/2021 ZML 103/2021/1769 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Rišaňová Anna, Slovany 96, 03843 Kláštor pod Znievom
02/08/2021 ZML 43/2021 Zmluva na nákup potravín 3/2021
Zmluva na nákup potravín 3/2021
9163.5 EUR Sali-Martin v.o.s., Priehradka 20, 036 01 Martin
02/08/2021 ZML 43/2021 Zmluva na nákup potravín 2/2021
Zmluva na nákup potravín 2/2021
22979.86 EUR Mäsovýroba s.r.o,, 36, 03803 Sklabiňa
26/07/2021 ZML DARZ - 1 Darovacia zmluva
pultík ESO na notebook - 28 ks
5180 EUR OZ Vzdelanie je základ budúcnosti, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
09/07/2021 ZML 103/2021/1623 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Radoslav Kapalka, Dolné Rakovce 1906/1, 039 01 Turčianske Teplice
09/07/2021 ZML 103/2021/1621 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Katarína Kapalková, Dolné Rakovce 1906/1, 039 01 Turčianske Teplice
02/07/2021 ZML 103/2021/1557 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
EUR Rekreačné strediska, Slovakia s.r.o. , Konventná 7, 811 03 Bratislava
30/06/2021 ZML ZML - 5 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §37 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení .....
vykonávanie náučnej a výstupovej pedagogickej...
0 EUR Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
09/06/2021 ZML 103/2021/1014 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Ing. Zdenka Cinková, štvrť Čajkovského 7/20, 036 08 Martin
09/06/2021 ZML 103/2021/1015 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Dominika Ursínyová, 119, 038 23 Dubové
09/06/2021 ZML 103/2021/1016 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Viera Ursínyová, 119, 038 23 Dubové
26/05/2021 DOD DOD 1 Dodatok č. ZK01/VK/14/06/002
k Zmluve o poskytovaní služieb Zborovňa...
198.72 EUR Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
25/05/2021 OBJ 103/2021/739 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Barančeková Dobroslava, 148, 039 01 Turčianske Teplice
25/05/2021 OBJ 103/2021/736 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Bulejčíková Miriam , 279, 038 46 Horná Štubňa
25/05/2021 ZML 103/2021/737 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Gáborová Beáta, Kollárová 44, 039 01 Turčianske Teplice
24/05/2021 ZML 9/2021/713 Rámcová dohoda 1/2021
Rámcová dohoda 1/2021
4351.50 EUR Sali-Martin v.o.s., Priehradka 20, 036 01 Martin
19/05/2021 ZML ZML - 4 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.: 090/2021
CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole...
EUR Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
18/05/2021 ZML 103/2021/689 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
3.24 € EUR Očkajová Anna, Partizánska 11 , 039 01 Turčianske Teplice
12/05/2021 ZML ZML - 3 Dohoda p prevode práv a povinností stavebníka č. ŽSK:260/2021/OSMaL
oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy č....
EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
22/04/2021 DOD 103/2021/413 Dodatok č.2/2021
Dodatok č.2/2021
EUR Základná umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
22/04/2021 DOD 103/2021/415 Dodatok č.1/2021
Dodatok č.1/2021
EUR Spojená škola-Gymnázium M.Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
31/03/2021 ZML ZML - 2 Zmluva o spolupráci
medzi UMB Ban. Bystrica a SOŚ pedagogickou...
EUR Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
05/03/2021 ZML ZML- 1 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku ŽSK č.111/2021/168
výtvarné dielo - obraz akademického maliara...
1568.41 EUR Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č. 11, 026 01 Dolný Kubín