Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
14/12/2020 DOD DOD 03 Dodatok 1 č. 88/2020/2026
k Zmluve o dielo č. 16/2020/1858 na predmet...
EUR MM TRADE SK. s.r.o., Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
14/12/2020 ZML 96/2020/2020 Kúpna zmluva č.7/2020
Kúpna zmluva č.7/2020
2 998.60 EUR Fatra Tip, s.r.o., Košúty II-Priemyselná zóna, 036 01 Martin
14/12/2020 ZML 96/2020/2019 Kúpna zmluva č.6/2020
Kúpna zmluva č.6/2020
1452.- EUR Fatra Tip, s.r.o., Košúty II-Priemyselná zóna, 036 01 Martin
14/12/2020 ZML 96/2020/2018 Kúpna zmluva č.5/2020
Kúpna zmluva č.5/2020
25729.37 EUR Fatra Tip, s.r.o., Košúty II-Priemyselná zóna, 036 01 Martin
30/11/2020 ZML 100/2020/1985 Zmluva o poskytovaní licencií
Zmluva o poskytovaní licencií
0.00 EUR Verejná informačná služba, spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš
19/11/2020 DOD DOD 02 Dodatok č. 1 - k rámcovej dohode č. Z-00046658/2019
k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny,...
EUR Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina
21/10/2020 ZML ZML 09 Protokol o odovzdaní majetku + zmluva
Odovzdanie a prevzatie majetku ŽSK do správy...
19200 EUR Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina
14/10/2020 DOD DOD 01 Dohoda o sprístupnení
k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO a k Zmluve o...
EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
13/10/2020 ZML ZML 08 Zmluva o dielo
\\\"SOŠ pedagogická, T. Teplice - stavebné...
106541.41 EUR MM TRADE SK, s.r.o., Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
18/09/2020 ZML 90/2020/1770 Kúpna zmluva č.3/2020
Kúpna zmluva č.3/2020
7 874.04 € EUR Inmedia, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
16/09/2020 ZML 004/2020 ZML 004/2020
Zluva o spolupráci
0.00 EUR Univerzita Mateja Bela v BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
14/09/2020 ZML ZML 07 Zmluva - priebežná odborná prax
- poskytovanie praktického vyučovania...
EUR Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
14/09/2020 ZML ZML 06 Zmluva - priebežná odborná prax
- poskytovanie praktického vyučovania...
EUR Spojená škola - Základná škola, Kollárovo nám. 33/3, 038 21 Mošovce
14/09/2020 ZML ZML 05 Zmluva - priebežná odborná prax
o poskytovaní praktického vyučovania pre...
EUR Spojená škola Horné Rakovce 1440/29, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
09/09/2020 ZML 2/2020/1735 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Ľubomír Michalec, a, a a
08/09/2020 ZML 2/2020/1720 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Marta Hullová, a, a a
05/09/2020 ZML 58/2020/1648 Kúpna zmulva č 4/2020
Kúpna zmulva č 4/2020
0.00 EUR Ján Machovič - EDEN, Priemyselná č.2443, 963 01 Krupina
03/09/2020 ZML 2/2020/1694 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Tatiana Hanková, a, a a
03/09/2020 ZML 2/2020/1693 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Dušan Lichner, a, a a
02/09/2020 ZML 2/2020/1721 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Martina Hullová, a, a a
27/08/2020 ZML 2/2020/1653 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Petra Lóvingerová, a, a a
26/08/2020 ZML 2/2020/1649 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Alžbeta Bubelínyová, a, a a
25/08/2020 ZML 2/2020/1652 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kamaryt Juraj, a, a a
24/08/2020 ZML 003/2020 ZML 003/2020
Zmluva o spolupraci a licencia pre Miestne...
0.00 EUR The Duke of Edinburgh, Mlynske Nivy 7816/16, 82109 Bratislava
21/08/2020 ZML 2/2020/1642 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Boďa Juraj, a, a a
03/08/2020 ZML 80/2020/1575 Kúpna zmluva č.2/2020
Kúpna zmluva č.2/2020
0.00 EUR Fatra Tip, s.r.o. , Košúty II-Priemyselná zóna, 036 01 Martin
03/08/2020 ZML 62/2020/1515 Rámcová dohoda č.2/2020
Rámcová dohoda č.2/2020
0.00 EUR Mäsovýroba, s.r.o., 36, 038 03 Sklabiňa
03/08/2020 ZML 62/2020/1514 Ramcová dohoda č.1/2020
Ramcová dohoda č.1/2020
0.00 EUR Sali-Martin v.o.s., Priehradka 20, 036 01 Martin
30/06/2020 ZML ZML 2 Zmluva č. 398/2020/OŠaŠ, Protokol o odovzdaní majetku
Stavba \" Stredná odborná škola pedagogická,...
394447.59 EUR Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina
01/06/2020 ZML 49/2020/534 Kúpna zmulva 1/2020
Kúpna zmulva 1/2020
0.00 EUR Fatran, s r.o., Mládeže 806/51, 038 21 Mošovce
06/03/2020 ZML 2/2020/432 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hulla Marián, a, a a
24/02/2020 ZML 2/2020/222 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Dubovcová Anna, a, a a
19/02/2020 ZML 2/2020/349 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr. Budzáková Viera, a, a a
19/02/2020 ZML 2/2020/351 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Becková Vladislava, a, a a
05/02/2020 ZML ZML 1 Dohoda o spolupráci
vykonávanie pedagogickej praxe študentiek DPŠ...
EUR Univerzita Mateja Bela , Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
28/01/2020 ZML 2/2020/59 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mikovičová Renata, a, a a
17/01/2020 ZML 2/2020/29 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Šípka Igor, a, a a
10/01/2020 ZML 2/2020/25 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mračko Libor, a, a a
08/01/2020 ZML 2/2020/2 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Budiská Eva, a, a a
08/01/2020 ZML 2/2020/4 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Zemánek Miroslav, a, a a
08/01/2020 ZML 2/2020/3 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Feriančíková Nadežda, a, a a