Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
30/12/2019 ZML ZML 43 Elektrická energia
dodávka el. energie pre organizáciu
EUR Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
19/12/2019 ZML ZML 41 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
projektová dokumentácia stavba: Pedagogická a...
5280 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
19/12/2019 ZML ZML 42 Kúpna zmluva
sklopné terče na športovú streľbu
400 EUR Milan Kožuch, Ruppeldtova 710/4, 036 01 Martin
18/12/2019 ZML 8/2019/GZ1 2410 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Majzlanová Viera, a, a a
16/12/2019 ZML 8/2019/GZ1 2411 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Slovíková Juliana, a, a a
11/12/2019 ZML 47/2019/LA2 2383 Rámcová dohoda č.5
Rámcová dohoda č.5
EUR Fatra tip, Košúty 2 - Priemyselná zóna, 03901 Martin
11/12/2019 ZML 47/2019/LA2 2382 Rámcová dohoda č.6
Rámcová dohoda č.6
EUR Fatra tip, Košúty 2 - Priemyselná zóna, 03601 Martin
11/12/2019 ZML 47/2019/LA2 2381 Rámcová dohoda č.7
Rámcová dohoda č.7
EUR Fatra tip, Košúty 2 - Priemyselná zóna, 03601 Martin
29/11/2019 ZML ZML 18 Zmluva o dodávke plynu
školská jedáleň M3
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
29/11/2019 ZML ZML 17 Zmluva o dodávke plynu
telovýchovný pavilón M7
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a,s,, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
29/11/2019 ZML ZML 18 Zmluva o dodávke plynu
plyn S budova školy
EUR Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
21/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2329 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kráľová Oľga, a, a a
21/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2330 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hulla Ľudovít, a, a a
15/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2325 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Skala Matúš , a, a a
15/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2326 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Bukva Ján, a, a a
08/11/2019 DOD 42/2019 -2292 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Mäsovýroba, 36, 03803 Sklabiňa
07/11/2019 ZML 8/2019/GY1 2291 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Ing.Hrúzová Marta, a, a a
04/11/2019 ZML 8/2019/GY1 2231 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Predajnoš Slavomír, a, a a
14/10/2019 ZML 8/2019/GY1 2213 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Švecová Alena , a, a a
14/10/2019 ZML 8/2019/GY1 2212 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Ličková Anna, a, a a
14/10/2019 ZML 8/2019/GY1 2211 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Fuzáková Oľga, a, a a
03/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2175 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Bartoš Miroslav, a, a a
01/10/2019 ZML 42/2019/GZ1-2179 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kuzmány Peter, a, a a
01/10/2019 ZML 42/2019/GZ1-2178 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Parvanovová Jana, a, a a
01/10/2019 ZML 42/2019/GZ1-2177 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hullová Martina, a, a a
01/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2176 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hullová Miroslava, a, a a
01/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2180 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Gemerský Peter, a, a a
01/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2181 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Gemerská Jarmila, a, a a
27/09/2019 ZML 8/2019/GZ1-1190 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Lettrichová Denisa, a, a a
13/09/2019 ZML ZML 09 Zmluva o odbornej praxi
priebežná odborná prax žiakov školy v...
EUR Záklaná škola s materskou školou, Školská 477/2, 039 01 Turčianske Teplice
13/09/2019 ZML ZML 08 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov SOŠP v zariadeniach...
EUR Spojená škola - Základná škola , Kollárovo námestie 33/3, 038 21 Mošovce
10/09/2019 ZML 42/2019/GZ1-2127 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
EUR Inmedia, spol.s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
06/09/2019 ZML ZML 07 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov SOŠP v zariadeniach...
EUR Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
06/09/2019 ZML ZML 06 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov SOŠP v zariadeniach MŠ...
EUR Spojená škola, Horné Rakovce 1400/28, 039 01 Turčianske Teplice
06/09/2019 ZML ZML 05 Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-176
zabezpečenie pedagogickej praxe študentom...
EUR Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
04/09/2019 ZML 42/2019/GZ1-2070 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
EUR Ján Machovič - EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
02/09/2019 DOD 42/2019/GZ1-2006 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Základná umelecká škola, H.Rakovce 1440/29, 03901 Turč.Teplice
02/09/2019 DOD 42/2019/GZ1-2071 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Spojená škola-základná škola s materskou školou, H.Rakovce 1440/29, 03901 Turč.Teplice
02/09/2019 DOD 42/2019/GZ1-2007 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Centrum pre deti a rodiny, 44, 038 12 Necpaly
02/09/2019 DOD 42/2019/GZ1-2009 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Spojená škola, H.Rakovce 1440/29, 03901 Turč.Teplice
02/09/2019 DOD 42/2019/GZ1-2010 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Spojená škola, H.Rakovce 1440/29, 03901 Turč.Teplice
02/09/2019 ZML 8/2019/GZ1-2021 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Šeševička Ivan, a, a a
28/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1998 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Brzáková Barbora, a, a a
27/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1996 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR RNDr. Plavecká Iveta, a, a a
27/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1984 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Jurigová Ingrid, a, a a
27/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1983 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr. Mäsiarová Monika, a, a a
26/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1967 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kresák Vladimír, a, a a
26/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1974 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hogh August, a, a a
01/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1959 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Sprateková Emília, a, a a
01/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1958 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Filipčanová Veronika, a, a a
01/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1957 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Filipčan Peter, a, a a
01/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1956 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Filipčanová Nina, a, a a
01/08/2019 ZML 8/2019/GZ1-1955 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr. Filipčanová Katarína, a, a a
03/07/2019 ZML 8/2019/GZ1-1836 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Kováčová Anna, a, a a
01/07/2019 ZML 8/2019/GZ1-1806 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Matuľa Vladimír, a, a a
01/07/2019 ZML 8/2019/GZ1-1805 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Matuľová Oľga, a, a a
26/06/2019 ZML 8/2019/GZ1-1754 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Ing. Simonides Pavol, a, a a
26/06/2019 ZML 8/2019/GZ1-1754 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Simonides Pavol, a, a a
26/06/2019 ZML 8/2019/GZ1-17557 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Ing.Štrbák Stanislav, a, a a
26/06/2019 ZML 8/2019/GZ1-1757 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Maťková Iveta, a, a a
26/06/2019 ZML 8/2019/GY1 1756 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR MGR. Peselová Františka, a, a a
17/06/2019 ZML 8/2019/GZ1-1685 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Ondrlová Ivica, a, a a
31/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1194 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Jurašek Eugen, a, a a
31/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1195 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Jurašeková Ľudmila, a, a a
29/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1172 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Štefanidesová Michaela, a, a a
29/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1070 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Erteľová Lucia, a, a a
28/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1171 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Kuťková Zuzana, a, a a
27/05/2019 ZML ZML 04 Zmluva o poskytnutí dotácie
pokrytie časti nákladov na dopravu do...
700 EUR Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
27/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1097 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Kmeťová Monika, a, a a
20/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-1023 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.02 EUR Rešetárová Zuzana, a, a a
01/04/2019 ZML ZML 03 Zmluva o spolupráci s CKM združenie pre študentov + Dodatok č. 1
spolupráca pri vydávaní PŽ vo vizuále...
EUR CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 32 , 811 06 Bratislava
15/02/2019 ZML ZML 02 Servisná zmluva SZ 20190011
komplexný servis elektronického...
30 EUR Stanislav Šagáth - elektrické systémy budov , Lazianska 1441/15, 039 01 Turčianske Teplice
31/01/2019 DOD QUO-53752-Q0G6/2 Uverejnenie inzercie
Zverejnenie kontaktov organizácie v Zlatých...
339.60 EUR MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2
28/01/2019 ZML ZML 01 Zmluva o odbornej praxi
- odborná prax študentov školy
0 EUR Základná škola s materskou školou, 35, 038 45 Malý Čepčín