Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
21/12/2018 ZML ZML 15 Zmluva o združenej dodávke elektriny
- odberné miesta - dohoda o platbách
36683.65 EUR Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina
17/12/2018 ZML ZML 14 Dohoda o spolupráci
Pedagogická prax študentky Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30/11/2018 DOD DOD 04 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve č. Z201850950_Z S - Klasik
plyn - tarifa S- Klasik na rok 2019
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
30/11/2018 DOD DOD 03 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve Z201850950_Z
plyn tarifa M3, M7 na rok 2019
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlanské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
30/11/2018 ZML ZML 13 Kúpna zmluva č. Z201851863_Z
Elektrická energia na rok 2019.
36683.65 EUR Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina
30/11/2018 ZML ZML 12 Kúpna zmluva č. Z201850950_Z
Zemný plyn na rok 2019
41447.06 EUR Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
25/09/2018 DOD DOD 01 Dodatok č. 1 k Zmluve o paskytovaní služieb č. VK/14/06/002
zmena čl. 1 - štatutár
EUR KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
25/09/2018 DOD DOD 02 Dodatky k zmluve o bežných účtoch
zmena názvu bežných účtov
EUR Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava
13/09/2018 ZML ZML 11 Zmluva o pedagogickej praxi
Pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
11/09/2018 ZML ZML 09 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v MŠ a ŠK...
0 EUR Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314/10, 038 21 Mošovce
11/09/2018 ZML ZML 08 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v MŠ a ŠK...
0 EUR Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
11/09/2018 ZML ZML 07 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v zariadeniach...
0 EUR Základná škola s materskou školou, Školská 477/2, 039 01 Turčianske Teplice
11/09/2018 ZML ZML 10 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v zariadeniach...
0 EUR Spojená škola , Horné rakovce 1400/28, 039 01 Turčianske Teplice
30/08/2018 ZML ZML 06 Dohoda o ukončení a kúpna zmluva
Dohoda o ukončení servisnej starostlivosti o...
1 EUR Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
31/05/2018 ZML ZML 05 Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva i poskytovaní služieb
Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva i...
350 EUR eXERTO s.r.o., 169, 03495 Likavka
25/05/2018 ZML ZML 04 Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
úprava práv a povinností pro zabezpečení...
0 EUR KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
01/03/2018 ZML ZML 03 Rámcová kúpna zmluva
upravuje zmluvné vzťahy medzi objednávateľom...
0 EUR ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica
23/01/2018 ZML ZML 02 Zmluva o pedagogickej praxi č. 341/2018-129
vykonávanie všetkých typov pedagogickej praxe...
EUR Univerzita Mateja Bela , Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
12/01/2018 ZML ZML 01 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-43466-R9Q1/2)
zverejnenie kontaktov v Zlatých stránkach a...
339.6 EUR Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, 82108 Bratislava