Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
13/12/2017 DOD DOD 2 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Zemný plyn M3, M4 na rok 2018 - dodatok ku...
960 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
13/12/2017 DOD DOD 01 Dodatok 01/2017 ku Kúpnej zmluve
zemný plyn S- klasik na rok 2018 - dodatok...
25465 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
01/12/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 2084 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva Obilniny, zemiaky, zelenina,...
30 295.91 EUR Fatra Tip s.r.o., Priemyselná zóna, Košuty II, 036 01 Martin
30/11/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 2055 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
1642.80 eur EUR SUNFOOD s.r.o., Čs.odboje 800, 518 01 Dobruška
28/11/2017 ZML ZML 7 ZML 7
Kúpna zmluva č. Z201761105_Z dodávka zemného...
34823.90 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
28/09/2017 ZML ZML 6 Zmluva o pedagogickej praxi č. 84/2017/34
Pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
21/09/2017 ZML ZML 5 Zmluva o odbornej praxi
Odborná prax študentov v šk.r. 2017/18
EUR Základná škola s materskou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
19/09/2017 DOD 31/2017/GZ1 - 1872 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
Školský mliečny program,
EUR Organika s.r.o., Slnečná 3467/8, 92101 Martin
13/09/2017 ZML ZML 4 Zmluva o odbornej praxi
Odborná prax študentov v šk.r. 2017/18
EUR Základná škola s materskou, Školská 477/2, 39 01 Turčianske Teplice
13/09/2017 ZML ZML 3 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov v šk. r. 2017/18
EUR Spojená škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
13/09/2017 DOD 31/2017/GZ1 - 1833 Dodatok č.1 ku Rámcovej zmluve na dodanie tovaru
Rámcova zmluva č. 31/2017/GZ-415
EUR Inmédia, spol.s.r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
12/09/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 1920 Rámcová zmluva na dodanie tovaru
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
2 064.70 EUR Fatra Tip s.r.o., Priemyselná zóna, Košuty II, 036 01 Martin
03/08/2017 DOD 31/2017/GZ1-1641 Dohoda o ukočení zmluvy o poskytovaní služieb
Dohoda o ukončení zmluvy
EUR Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
19/06/2017 ZML 23/2017/LA2-785 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č.Z201719670_Z
3 840 eur EUR EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 10, 08001 Prešov
31/05/2017 ZML ZNL 2 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017 č. 2017-MPC-EGO-010
sada didaktických prostriedkov na výučbu AJ...
840 EUR Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
05/04/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 431 Rámcová zmluva
Potraviny
EUR Ján Machovič - EDEN, Priemyselná č.2442, 963 01 Krupina
05/04/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 415 Rámcová zmluva
Potraviny
10203.592 EUR Inmédia, spol.s.r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
05/04/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 430 Rámcová zmluva
Potraviny
13804.971 EUR Inmédia, spol.s.r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
30/03/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 404 Rámcová zmluva
Potraviny
22841.20 EUR Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142 , 971 01 Prievidza
30/03/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 403 Rámcová zmluva
Potraviny
7953.963 EUR Salim Slovakia s.r.o., Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
30/03/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 414 Rámcová zmluva
Potraviny
15552.336 EUR Fatra Tip s.r.o., Priemyselná zóna, Košuty II, 036 01 Martin
22/03/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 393 Rámcová zmluva
Potraviny
9328.47 EUR Fatran,s.r.o., Mládeže 806/51B, 038 21 Mošovce
22/02/2017 ZML č.31/2017/GZ1-62 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva
EUR Základná umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
17/02/2017 ZML 31/2017/GZ1 - 64 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva
EUR Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
23/01/2017 ZML ZML 01 Inzercia
Zverejnenie údajov a kontaktov školy v...
339.60 EUR MEDIATEL spol. s. r., Miletičova 21, 821 08 Bratislava