Filter
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
25/09/2018 DOD DOD 01 Dodatok č. 1 k Zmluve o paskytovaní služieb č. VK/14/06/002
zmena čl. 1 - štatutár
EUR KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
25/09/2018 DOD DOD 02 Dodatky k zmluve o bežných účtoch
zmena názvu bežných účtov
EUR Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava
13/04/2018 DOD 49/2018/GZ1-444 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve na dodanie potravín
Dodatok k rámcovej zmluve na dodanie potravín
8 876.90 EUR ATC-JR,s.r.o, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
05/04/2018 DOD 49//2018/GZ1-424 Dodatok k rámcovej zmluve
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 31/2017/GZ1 -...
2321.55 EUR Fatra Tip,s.r.o., Košuty II.,Priemyselná zóna, 036 01 Martin
23/03/2018 DOD 49/2018/GZ1-403 Dodatok k rámcovej zmluve
Dodatok k Rámcovej zmluve č....
1 191.26 EUR Fatra Tip,s.r.o., Košuty II.,Priemyselná zóna, 036 01 Martin
13/12/2017 DOD DOD 2 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Zemný plyn M3, M4 na rok 2018 - dodatok ku...
960 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
13/12/2017 DOD DOD 01 Dodatok 01/2017 ku Kúpnej zmluve
zemný plyn S- klasik na rok 2018 - dodatok...
25465 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava