Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: DOD 04
Typ dokumentu: Dodatok k zmluve
Názov / Predmet: Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve č. Z201850950_Z S - Klasik
Popis / Poznámka: plyn - tarifa S- Klasik na rok 2019
Suma: EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 30/11/2018
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 30/11/2018
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť