Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: DOD 01
Typ dokumentu: Dodatok k zmluve
Názov / Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o paskytovaní služieb č. VK/14/06/002
Popis / Poznámka: zmena čl. 1 - štatutár
Suma: EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 25/09/2018
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 25/09/2018
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01, Košice
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť