Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: ZML 05
Typ dokumentu: Zmluva
Názov / Predmet: Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva i poskytovaní služieb
Popis / Poznámka: Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva i poskytovaní služieb uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon Ochrana osobných údajov
Suma: 350 EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 28/05/2018
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 31/05/2018
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: eXERTO s.r.o.
169, 03495, Likavka
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť