Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: DOD 01
Typ dokumentu: Dodatok k zmluve
Názov / Predmet: Dodatok 01/2017 ku Kúpnej zmluve
Popis / Poznámka: zemný plyn S- klasik na rok 2018 - dodatok uzatvorený ku Kúpnej zmluve uzatvorenej prostredníctvom SKS pod. ev. č. Z201761105_Z
Suma: 25465 EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 13/12/2017
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 13/12/2017
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť