Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: DOD 03
Typ dokumentu: Dodatok k zmluve
Názov / Predmet: Dodatok 1 č. 88/2020/2026
Popis / Poznámka: k Zmluve o dielo č. 16/2020/1858 na predmet zákazky \\\" SOŠ pedagogická - stavebné úpravy interiéru telocvične\\\"
Suma: EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 14/12/2020
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 14/12/2020
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: MM TRADE SK. s.r.o.
Angyalová 423/13, 967 01, Kremnica
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť