Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
15/05/2019 ZML 43/2019/LA2-812 Rámcova zmluva
Rámcová zmluva
7 555.571 EUR Inmédia, spol.s.r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
14/05/2019 ZML 43/2019/LA2-813 Rámcova zmluva
Rámcová zmluva
19 796.96 EUR Mäsovýroba, s.r.o, Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
14/05/2019 ZML 8/2019/GZ1-912 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Frlička Ján , Banská 540/5, 039 01 Turčianske Teplice
15/04/2019 ZML 8/2019/GZ1-571 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Ľahký Milan, Slobody 323/1, 039 01 Turčianske Teplice
01/04/2019 ZML ZML 03 Zmluva o spolupráci s CKM združenie pre študentov + Dodatok č. 1
spolupráca pri vydávaní PŽ vo vizuále...
EUR CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 32 , 811 06 Bratislava
25/03/2019 ZML 47/2019/LA2-487 Rámcova zmluva
Rámcová zmluva na dodávku čerstvého pečiva
11 842.92 EUR Fatran,s.r.o., Mládeže 806/51B, 038 21 Mošovce
22/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-477 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Ing. Kubeková Marta, Horné Rakovce 1396/26, 039 01 Turčianske Teplice
22/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-478 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Kubeková Melánia, Horné Rakovce 1396/26, 039 01 Turčianske Teplice
19/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-470 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Mgr. Lettrichová Renáta, Dubové 182, 038 23 Dubové
19/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-469 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Reichlová Monika, I. Žiaka 1426/27, 039 01 Turčianske Teplice
19/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-471 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Rešetárová Radka, Horné Rakovce 1376/2, 039 01 Turčianske Teplice
19/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-473 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Fojtík Milan, Holeška 47/26, 039 01 Turčianske Teplice
19/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-472 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Mgr. Hvizdáková Jana, Školská 6, 03901 Turčianske Teplice
07/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-423 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Balák Ľuboš, Horná Štubňa 77, 03846 Turčianske Teplice
07/03/2019 ZML 8/2019/GZ1-424 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Košík Ivan, Horná Štubňa 570, 03846 Turčianske Teplice
28/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-265 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Malata Dušan, Horné Rakovce 1379/20, 039 01 Turčianske Teplice
25/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-197 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Mgr. Lukáčová Ĺudmila, Borcová 37, 038 44 Turčianske Teplice
25/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-196 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Ing.Sitár Július, Školská 435/3, 03901 Turčianske Teplice
25/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-195 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Matejkinová Oľga, Školská 435/3, 03901 Turčianske Teplice
18/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-141 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Ing. Sedlačková Miroslava, Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice
18/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-142 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Ing. Sedlačko Dušan, Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice
15/02/2019 ZML ZML 02 Servisná zmluva SZ 20190011
komplexný servis elektronického...
30 EUR Stanislav Šagáth - elektrické systémy budov , Lazianska 1441/15, 039 01 Turčianske Teplice
07/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-53 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Reichlová Jaroslava, Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turčianske Teplice
07/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-45 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Nemcová Sidónia, Slobody 3, 039 01 Turčianske Teplice
07/02/2019 ZML 8/2019/GZ1-40 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva na stravovanie
EUR Uhlíková Monika, Hájska 546/2, 039 01 Turčianske Teplice
28/01/2019 ZML ZML 01 Zmluva o odbornej praxi
- odborná prax študentov školy
0 EUR Základná škola s materskou školou, 35, 038 45 Malý Čepčín
18/01/2019 ZML 8/2019/GZ1-11 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
EUR Lukáčová Tatiana, Partizánska 20, 03901 Turčianske Teplice
21/12/2018 ZML 49/2018/GZ1 - 2238 Rámcova zmluva
Rámcová zmluva
24 008.31 EUR Fatra Tip s.r.o., Priemyselná zóna, Košuty II, 036 01 Martin
21/12/2018 ZML 105/2018/GZ1 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva
EUR Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
21/12/2018 ZML ZML 15 Zmluva o združenej dodávke elektriny
- odberné miesta - dohoda o platbách
36683.65 EUR Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina
21/12/2018 ZML 105/2018/GZ1 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva
EUR Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
17/12/2018 ZML ZML 14 Dohoda o spolupráci
Pedagogická prax študentky Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
06/12/2018 ZML 49/2018/GZ1 - 2181 Rámcová zmluva
Rámcova zmluva na dodanie tovaru
EUR SUNFOOD s.r.o., Čs.odboje 800, 518 01 Dobruška
30/11/2018 DOD DOD 04 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve č. Z201850950_Z S - Klasik
plyn - tarifa S- Klasik na rok 2019
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
30/11/2018 DOD DOD 03 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve Z201850950_Z
plyn tarifa M3, M7 na rok 2019
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlanské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
30/11/2018 ZML ZML 13 Kúpna zmluva č. Z201851863_Z
Elektrická energia na rok 2019.
36683.65 EUR Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina
30/11/2018 ZML ZML 12 Kúpna zmluva č. Z201850950_Z
Zemný plyn na rok 2019
41447.06 EUR Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
15/11/2018 DOD 49/2018/GZ1 - 2119 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
Dodatok č. 1 EkoOil
EUR EkoOil - Slovakia s.r.o, Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice
30/10/2018 ZML 105/2018/GZ1 Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva
EUR Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
25/09/2018 DOD DOD 01 Dodatok č. 1 k Zmluve o paskytovaní služieb č. VK/14/06/002
zmena čl. 1 - štatutár
EUR KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
25/09/2018 DOD DOD 02 Dodatky k zmluve o bežných účtoch
zmena názvu bežných účtov
EUR Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava
18/09/2018 ZML 49/2018/GZ1-1914 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva - mliečne výrobky
EUR Poľnohospodárske družstvo Gader Blatnica, Karlová, 038 15 Blatnica
13/09/2018 ZML ZML 11 Zmluva o pedagogickej praxi
Pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
13/09/2018 ZML 49/2018/GZ1-1913 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
EUR T - 613, s.r.o, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza
11/09/2018 ZML ZML 09 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v MŠ a ŠK...
0 EUR Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314/10, 038 21 Mošovce
11/09/2018 ZML ZML 08 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v MŠ a ŠK...
0 EUR Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
11/09/2018 ZML ZML 07 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v zariadeniach...
0 EUR Základná škola s materskou školou, Školská 477/2, 039 01 Turčianske Teplice
11/09/2018 ZML ZML 10 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v zariadeniach...
0 EUR Spojená škola , Horné rakovce 1400/28, 039 01 Turčianske Teplice
07/09/2018 ZML 51/2018/GA1-1874 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva, univerzálny miešací a...
8 299.20 EUR Zdenko Belanec, Ku škôlke 215//9, 010 03 Žilina-Zádubnie
04/09/2018 ZML 49/2018/GZ1-1859 Rámcová zmluva
Ramcová zmluva na dodávku mäsových výrobkov
1449.72 EUR Mäsovýroba, s.r.o, Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
30/08/2018 ZML ZML 06 Dohoda o ukončení a kúpna zmluva
Dohoda o ukončení servisnej starostlivosti o...
1 EUR Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava