Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
06/12/2018 ZML 49/2018/GZ1 - 2181 Rámcová zmluva
Rámcova zmluva na dodanie tovaru
EUR SUNFOOD s.r.o., Čs.odboje 800, 518 01 Dobruška
15/11/2018 DOD 49/2018/GZ1 - 2119 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
Dodatok č. 1 EkoOil
EUR EkoOil - Slovakia s.r.o, Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice
25/09/2018 DOD DOD 01 Dodatok č. 1 k Zmluve o paskytovaní služieb č. VK/14/06/002
zmena čl. 1 - štatutár
EUR KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
25/09/2018 DOD DOD 02 Dodatky k zmluve o bežných účtoch
zmena názvu bežných účtov
EUR Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava
18/09/2018 ZML 49/2018/GZ1-1914 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva - mliečne výrobky
EUR Poľnohospodárske družstvo Gader Blatnica, Karlová, 038 15 Blatnica
13/09/2018 ZML ZML 11 Zmluva o pedagogickej praxi
Pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty...
EUR Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
13/09/2018 ZML 49/2018/GZ1-1913 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
EUR T - 613, s.r.o, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza
11/09/2018 ZML ZML 09 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v MŠ a ŠK...
0 EUR Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314/10, 038 21 Mošovce
11/09/2018 ZML ZML 08 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v MŠ a ŠK...
0 EUR Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, 039 01 Turčianske Teplice
11/09/2018 ZML ZML 07 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v zariadeniach...
0 EUR Základná škola s materskou školou, Školská 477/2, 039 01 Turčianske Teplice
11/09/2018 ZML ZML 10 Zmluva o odbornej praxi
odborná prax študentov školy v zariadeniach...
0 EUR Spojená škola , Horné rakovce 1400/28, 039 01 Turčianske Teplice
07/09/2018 ZML 51/2018/GA1-1874 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva, univerzálny miešací a...
8 299.20 EUR Zdenko Belanec, Ku škôlke 215//9, 010 03 Žilina-Zádubnie
04/09/2018 ZML 49/2018/GZ1-1859 Rámcová zmluva
Ramcová zmluva na dodávku mäsových výrobkov
1449.72 EUR Mäsovýroba, s.r.o, Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
30/08/2018 ZML ZML 06 Dohoda o ukončení a kúpna zmluva
Dohoda o ukončení servisnej starostlivosti o...
1 EUR Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
31/05/2018 ZML ZML 05 Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva i poskytovaní služieb
Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva i...
350 EUR eXERTO s.r.o., 169, 03495 Likavka
28/05/2018 ZML 49/2018/GZ1-1110 Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
Zmluva na odber biolologického odpadu
EUR EkoOil - Slovakia s.r.o, Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice
25/05/2018 ZML ZML 04 Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
úprava práv a povinností pro zabezpečení...
0 EUR KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
27/04/2018 ZML 49/2018/GZ1-454 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
5 569.375 EUR Inmédia, spol.s.r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
13/04/2018 DOD 49/2018/GZ1-444 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve na dodanie potravín
Dodatok k rámcovej zmluve na dodanie potravín
8 876.90 EUR ATC-JR,s.r.o, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
13/04/2018 ZML 49/2018/GZ1-455 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodanie potravín
7 749.02 EUR Ján Machovič - EDEN, Priemyselná č.2442, 963 01 Martin
06/04/2018 ZML 49/2018/GZ1-423 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na potraviny
11 366.84 EUR ATC-JRs.r.o, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
05/04/2018 DOD 49//2018/GZ1-424 Dodatok k rámcovej zmluve
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 31/2017/GZ1 -...
2321.55 EUR Fatra Tip,s.r.o., Košuty II.,Priemyselná zóna, 036 01 Martin
03/04/2018 ZML 49/2018/GZ1-397 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodanie mrazenej hydiny
9 113.58 EUR Sali- Martin , v.o.s., Priehradka 20, 036 01 Martin
03/04/2018 ZML 49/2018/GZ1-399 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodávku mäsa
17498.36 EUR Peter Maruna , Diviaky - Matičná 1084/7, 03901 Turčianske Teplice
03/04/2018 ZML 49/2018/GZ1-398 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodanie mäsových výrobkov,...
6 822.72 EUR Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza
23/03/2018 DOD 49/2018/GZ1-403 Dodatok k rámcovej zmluve
Dodatok k Rámcovej zmluve č....
1 191.26 EUR Fatra Tip,s.r.o., Košuty II.,Priemyselná zóna, 036 01 Martin
23/03/2018 ZML 43/2018/GZ1-400 Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na dodanie potravín
7 543.94 EUR Fatran, s.r.o., Mládeže 806/51B, 038 21 Mošovce
01/03/2018 ZML ZML 03 Rámcová kúpna zmluva
upravuje zmluvné vzťahy medzi objednávateľom...
0 EUR ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica
23/01/2018 ZML ZML 02 Zmluva o pedagogickej praxi č. 341/2018-129
vykonávanie všetkých typov pedagogickej praxe...
EUR Univerzita Mateja Bela , Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
12/01/2018 ZML ZML 01 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-43466-R9Q1/2)
zverejnenie kontaktov v Zlatých stránkach a...
339.6 EUR Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, 82108 Bratislava
13/12/2017 DOD DOD 2 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Zemný plyn M3, M4 na rok 2018 - dodatok ku...
960 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
13/12/2017 DOD DOD 01 Dodatok 01/2017 ku Kúpnej zmluve
zemný plyn S- klasik na rok 2018 - dodatok...
25465 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava