Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
18/09/2020 ZML 90/2020/1770 Kúpna zmluva č.3/2020
Kúpna zmluva č.3/2020
7 874.04 € EUR Inmedia, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
09/09/2020 ZML 2/2020/1735 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Ľubomír Michalec, a, a a
08/09/2020 ZML 2/2020/1720 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Marta Hullová, a, a a
05/09/2020 ZML 58/2020/1648 Kúpna zmulva
Kúpna zmulva
0.00 EUR Ján Machovič - EDEN, Priemyselná č.2443, 963 01 Krupina
03/09/2020 ZML 2/2020/1694 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Tatiana Hanková, a, a a
03/09/2020 ZML 2/2020/1693 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Dušan Lichner, a, a a
02/09/2020 ZML 2/2020/1721 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Martina Hullová, a, a a
27/08/2020 ZML 2/2020/1653 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Petra Lóvingerová, a, a a
26/08/2020 ZML 2/2020/1649 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Alžbeta Bubelínyová, a, a a
25/08/2020 ZML 2/2020/1652 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kamaryt Juraj, a, a a
21/08/2020 ZML 2/2020/1642 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Boďa Juraj, a, a a
03/08/2020 ZML 80/2020/1575 Kúpna zmluva č.2/2020
Kúpna zmluva č.2/2020
0.00 EUR Fatra Tip, s.r.o. , Košúty II-Priemyselná zóna, 036 01 Martin
03/08/2020 ZML 62/2020/1515 Rámcová dohoda č.2/2020
Rámcová dohoda č.2/2020
0.00 EUR Mäsovýroba, s.r.o., 36, 038 03 Sklabiňa
03/08/2020 ZML 62/2020/1514 Ramcová dohoda č.1/2020
Ramcová dohoda č.1/2020
0.00 EUR Sali-Martin v.o.s., Priehradka 20, 036 01 Martin
30/06/2020 ZML ZML 2 Zmluva č. 398/2020/OŠaŠ, Protokol o odovzdaní majetku
Stavba \" Stredná odborná škola pedagogická,...
394447.59 EUR Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina
01/06/2020 ZML 49/2020/534 Kúpna zmulva 1/2020
Kúpna zmulva 1/2020
0.00 EUR Fatran, s r.o., Mládeže 806/51, 038 21 Mošovce
06/03/2020 ZML 2/2020/432 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hulla Marián, a, a a
24/02/2020 ZML 2/2020/222 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Dubovcová Anna, a, a a
19/02/2020 ZML 2/2020/349 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr. Budzáková Viera, a, a a
19/02/2020 ZML 2/2020/351 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Becková Vladislava, a, a a
05/02/2020 ZML ZML 1 Dohoda o spolupráci
vykonávanie pedagogickej praxe študentiek DPŠ...
EUR Univerzita Mateja Bela , Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
28/01/2020 ZML 2/2020/59 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mikovičová Renata, a, a a
17/01/2020 ZML 2/2020/29 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Šípka Igor, a, a a
10/01/2020 ZML 2/2020/25 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mračko Libor, a, a a
08/01/2020 ZML 2/2020/2 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Budiská Eva, a, a a
08/01/2020 ZML 2/2020/4 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Zemánek Miroslav, a, a a
08/01/2020 ZML 2/2020/3 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Feriančíková Nadežda, a, a a
30/12/2019 ZML ZML 43 Elektrická energia
dodávka el. energie pre organizáciu
EUR Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
19/12/2019 ZML ZML 41 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
projektová dokumentácia stavba: Pedagogická a...
5280 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
19/12/2019 ZML ZML 42 Kúpna zmluva
sklopné terče na športovú streľbu
400 EUR Milan Kožuch, Ruppeldtova 710/4, 036 01 Martin
18/12/2019 ZML 8/2019/GZ1 2410 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Majzlanová Viera, a, a a
16/12/2019 ZML 8/2019/GZ1 2411 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Slovíková Juliana, a, a a
11/12/2019 ZML 47/2019/LA2 2383 Rámcová dohoda č.5
Rámcová dohoda č.5
EUR Fatra tip, Košúty 2 - Priemyselná zóna, 03901 Martin
11/12/2019 ZML 47/2019/LA2 2382 Rámcová dohoda č.6
Rámcová dohoda č.6
EUR Fatra tip, Košúty 2 - Priemyselná zóna, 03601 Martin
11/12/2019 ZML 47/2019/LA2 2381 Rámcová dohoda č.7
Rámcová dohoda č.7
EUR Fatra tip, Košúty 2 - Priemyselná zóna, 03601 Martin
29/11/2019 ZML ZML 18 Zmluva o dodávke plynu
školská jedáleň M3
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
29/11/2019 ZML ZML 17 Zmluva o dodávke plynu
telovýchovný pavilón M7
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a,s,, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
29/11/2019 ZML ZML 18 Zmluva o dodávke plynu
plyn S budova školy
EUR Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
21/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2329 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kráľová Oľga, a, a a
21/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2330 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hulla Ľudovít, a, a a
15/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2325 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Skala Matúš , a, a a
15/11/2019 ZML 8/2019/GZ1-2326 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Bukva Ján, a, a a
08/11/2019 DOD 42/2019 -2292 Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
EUR Mäsovýroba, 36, 03803 Sklabiňa
07/11/2019 ZML 8/2019/GY1 2291 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Ing.Hrúzová Marta, a, a a
04/11/2019 ZML 8/2019/GY1 2231 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Predajnoš Slavomír, a, a a
14/10/2019 ZML 8/2019/GY1 2213 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Švecová Alena , a, a a
14/10/2019 ZML 8/2019/GY1 2212 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Ličková Anna, a, a a
14/10/2019 ZML 8/2019/GY1 2211 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Fuzáková Oľga, a, a a
03/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2175 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Mgr.Bartoš Miroslav, a, a a
01/10/2019 ZML 42/2019/GZ1-2179 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Kuzmány Peter, a, a a
01/10/2019 ZML 42/2019/GZ1-2178 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Parvanovová Jana, a, a a
01/10/2019 ZML 42/2019/GZ1-2177 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hullová Martina, a, a a
01/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2176 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Hullová Miroslava, a, a a
01/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2180 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Gemerský Peter, a, a a
01/10/2019 ZML 8/2019/GZ1-2181 Zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
2.58 EUR Gemerská Jarmila, a, a a